Home

Geschiedenis

Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn. 

De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht. Nederland telde in 2020 ruim 500 clubs en 16.000 leden. Rotary International heeft de wereld ingedeeld in geografische gebieden. Per 1 juni 2010 zijn er 533 zogenaamde districten in de wereld. Ieder district heeft een door de President van Rotary International benoemde vertegenwoordiger, de district governor, ofwel de gouverneur. Nederland is verdeeld in zeven genummerde districten (D1550, D1560, D1570, D1580, D1590, D1600 en D1610) met ieder een autonome gouverneur.

Naarmate Rotary groeit, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten. 

In 1917 ontstond de Rotary Foundation. De foundation financiert de meeste Rotaryhulpacties en draait volledig op giften. Het motto is ‘Doing Good in the World’. Er zijn per 2019 meer dan 35.000 lokale Rotary clubs met samen zo’n 1.200.000 leden.

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

  • Hits: 1704