Home

4-Way test

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

  1. Is het waar?  
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?  
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
  • Hits: 1416